Rodzaje prętów i ich zastosowanie

pręty stalowe

Pręty to elementy, których na budowie nie może zabraknąć. Są niezbędne dla wzmocnienia konstrukcji betonowych. Pełnią również rolę elementów stalowych, z których wykonuje się m. in. ogrodzenia.

Podział prętów

Pręty, ze względu na swój przekrój, dzielą się na:

  • okrągłe

  • kwadratowe

  • prostokątne, tzw. prostowniki

  • sześciokątne

W przypadku prętów dużą rolę odgrywają: rodzaj materiału, powłoka, metoda wytworzenia i klasa wytrzymałości.

Pręty wykonane są najczęściej ze stali. Ważny jest skład chemiczny stali i zastosowane w niej domieszki, które ostatecznie decydują o właściwościach technologicznych produktu i stanowią podstawę do jego podziału na gatunki. Gatunek oznacza się przy pomocy kombinacji liter i liczb, np. 34GS, przy czym „S” umieszczone na końcu wskazuje na możliwość spawania, „G” informuje o tym, że w stopie obecny jest mangan, a liczba wiąże się z zawartością węgla.

Najczęściej występującą powłoką jest cynk. Ocynkowane pręty wykazują większą odporność na działanie czynników atmosferycznych i nie ulegają korozji. Jest to niezwykle ważne w sytuacji, gdy pręt wykorzystywany jest jako łącznik lub element konstrukcji stalowej, np. kratownic czy ram.

Pręty mogą być wytwarzane na dwa sposoby: za pomocą walcowania i ciągnienia. W pierwszym przypadku obróbka metalu odbywa się w specjalnych walcarkach, a pręty uzyskują swój ostatecznych kształt w wyniku walcowania wzdłużnego. W drugim natomiast metal przeciągany jest przez specjalny otwór w narzędziu zwanym ciągadłem. Jeśli na prętach występuje skaza można zastosować dodatkową obróbkę: szlifowanie lub łuszczenie.

Klasę wytrzymałości stali oznacza się przy pomocy litery A i cyfry. Na rynku dostępne są pręty o klasach: A-0, A-I, A-II, A-III i A-IIIN, gdzie klasa A-0 jest tą najniższą, a klasa A-IIIN najwyższą.

Zastosowanie

Do zbrojenia betonu

Do wzmocnienia elementów konstrukcyjnych, takich jak ławy, strony czy ściany fundamentowe, stosuje się przede wszystkim pręty okrągłe, gładkie lub żebrowane. Dzięki nim możliwe jest zwiększenie odporności i sztywności betonu.

Do wykonywania stalowych konstrukcji

Pręty można wykorzystać do produkcji konstrukcji stalowych, takich jak bramy, ogrodzenia, kratownice, balustrady. Do tych celów wykorzystuje się przede wszystkim pręty kwadratowe.

Do produkcji maszyn

Pręty prostokątne czyli płaskowniki znajdują zastosowanie zarówno w budowie bram i ogrodzeń, jak również w produkcji maszyn przemysłowych.