KA 4 resPect

RAWICKI FESTIWAL SPORTU – ORLIK

Nasi najstarsi chłopcy również wzięli udział w 24 godzinnym festiwalu sportu w Rawiczu.

Było to nie lada wyzwanie, ale daliśmy radę!