Kontakt

Fundacja na rzecz rozwoju młodych talentów     KA 4 resPect

63-910 Miejska Górka, Kołaczkowice 5B
NIP: 6991957089
Regon: 363464586
Nr KRS : 0000595825

Raiffeisen Bank Polska

51 1750 1136 0000 0000 3195 2204

www.facebook.com/KA4resPect

TRENER GRUP MŁODZIEŻOWYCH

Łukasz Walczak
Tel. 504 156 159
e-mail: lukasz@respect.ka4.pl
e-mail: fundacja@respect.ka4.pl

TRENER GRUP DZIECIĘCYCH

Marek Józefiak
Tel. 667 135 518
e-mail: marek@respect.ka4.pl

TRENER, KOORDYNATOR SPRAW ORGANIZACYJNYCH

Patrycja Kapała
Tel. 607 978 016
e-mail: biuro@respect.ka4.pl

ZARZĄD

Łukasz Kaczmarek – Prezes Fundacji
e-mail: fundacja@respect.ka4.pl

Anna Kaczmarek  – Zastępca Prezesa Fundacji, Sekretarz

RADA FUNDACJI

Dawid Kaniewski  – Przewodniczący Rady

Grzegorz Pawlak – Zastępca Przewodniczącego Rady

Łukasz Walczak  – Członek Zarządu