KA 4 resPect

Fundacja na rzecz rozwoju młodych talentów „KA 4 resPect”  zajmuje się szkoleniem dzieci i młodzieży w piłce nożnej. KA 4 resPect ma za zadanie podnoszenie poziomu ich aktywności fizycznej oraz wychowywanie w duchu sportowej rywalizacji zgodnie z zasadami fair-play, w oparciu o  piłkarski kodeks etyczny. Zapewniamy naszym sportowcom aktywne, a zarazem atrakcyjne spędzenie wolnego czasu. Zawodnicy są uplasowani w grupach, tworzących kadrę fundacji. Biorą udział w turniejach na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Misja fundacji

Fundacja na rzecz rozwoju młodych talentów KA 4 resPect zajmuje się szkoleniem zawodników w wieku od 7 do 77 lat, w dyscyplinie piłka nożna. KA 4 resPect ma za zadanie podnoszenie poziomu ich aktywności fizycznej oraz wychowywanie w duchu sportowej rywalizacji zgodnie z zasadami fair-play, w oparciu o piłkarski kodeks etyczny.

Zapewniamy naszym sportowcom aktywne, a zarazem atrakcyjne spędzenie wolnego czasu. Zawodnicy są uplasowani w grupach, tworzących kadrę fundacji. Biorą udział w turniejach na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Głównym wymogiem zapisania do fundacji jest sumienność w treningach.  Dziecko, które naprawdę chce grać, wyjeżdżać na turnieje i czerpać korzyści z tego, że należy do fundacji, musi trenować i mieć bardzo wysoką frekwencję treningową. Aby trafić do KA 4 resPect, rodzic powinien zwrócić się do fundacji i zadeklarować chęć uczestnictwa dziecka w treningach.

Chcemy nauczyć naszych wychowanków, aby od najmłodszych lat potrafili podejmować zdecydowane i niezależne decyzje, a także odnajdować się w obcych środowiskach oraz zdobywać doświadczenie poprzez liczne wyjazdy na turnieje. Spotykają tam rówieśników z różnych zakątków Polski i nie tylko. – Ja osobiście widzę zmianę w dzieciakach, z którymi zaczęliśmy pracować rok temu. Widzę ich pewność siebie. A o to właśnie chodziło, aby poczuły że robią coś ważnego, że to one w pewnym stopniu kształtują historię. – mówi Łukasz Kaczmarek, prezes zarządu KA 4 resPect.

Misja realizowana jest poprzez:

  • Zachęcanie do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku.
  • Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego z uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
  • Budowanie odpowiednich warunków do prawidłowego i nowoczesnego szkolenia oraz selekcji w piłce nożnej dziewcząt i chłopców.
  • Uczestniczenie w imprezach sportowych.
  • Podnoszenie kwalifikacji kadry szkoleniowej.
  • Rozwijanie współpracy z placówkami szkolnymi, klubami sportowymi i innymi instytucjami na terenie kraju.
  • Upowszechnianie świadomości w zakresie aktywności fizycznej.
  • Dbanie o wizerunek i pozytywny odbiór działalności Fundacji KA 4 resPect

Wizja fundacji

Chcemy znaleźć się  w ścisłej czołówce pod względem szkolenia dzieci i młodzieży w Polsce. Zależy nam, aby marka KA 4 resPect była rozpoznawalna, szanowana i wywoływała pozytywne emocje. Pragniemy być kreatorem nowatorskich standardów w szkoleniu sportowym oraz promocji aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Cele długoterminowe:

Wychowankowie „KA 4 resPect” zdobywają najważniejsze trofea w Polsce.
Wychowankowie „KA 4 resPect” są reprezentantami kadry Wielkopolski i kadry Polski.
Wychowankowie „KA 4 resPect” zasilają składy drużyn z Ekstraklasy.

Wartości

Poczucie celu
utożsamiamy się z wypracowanym i przyjętym kierunkiem działań, angażując się w jego realizację.
Odpowiedzialność
mamy poczucie własności organizacji, przyjmujemy na siebie obowiązek realizacji celów, misji i wizji zgodnie z przyjętymi wartościami, będąc świadomymi wzajemnych zależności.
Szacunek
nasza praca oparta jest na poszanowaniu wszystkich osób i podmiotów współpracujących jak i samych siebie.
Współpraca
działamy, wspierając się wzajemnie, dzielimy się posiadaną wiedzą, rozwiązujemy wspólnie problemy, zespołowo osiągamy założone cele. Jesteśmy gotowi na współdziałanie w celu realizacji wizji.

Jesteśmy otwarci na zmiany, pasjonuje nas nieustanny rozwój i doskonalenie.

Od początku swojej działalności, oprócz transakcji handlowych, staramy się pomagać innym. Wspieramy lokalną oświatę oraz inicjatywy sportowe, aby propagować popularyzację aktywności fizycznej, szczególnie wśród najmłodszych oraz wspierać młodych, ambitnych i kreatywnych ludzi.

Staramy się motywować dzieci do działania, aby poprzez swoje pasje nabierały pewności siebie, a jednocześnie przebywały wśród rówieśników. Uważamy, że sport uczy je systematyczności, kształtuje zacięcie oraz chęć pokonywania własnych słabości, co jest niezwykle istotne w dorosłym życiu. Nie można zapomnieć, że oprócz aktywności fizycznej, równie ważny jest rozwój intelektualny, na który, w równym stopniu – jako opiekunowie, zwracamy uwagę.

Sumując powyższe składniki, zapadła decyzja o utworzeniu fundacji i tak, w 2015 powstała Fundacja na rzecz rozwoju młodych talentów „KA 4 resPect”.

Trenerem został Łukasz Walczak, a w szeregi KA 4 resPect wstąpiło 20-cioro dzieci. Obecnie trener zajmuje się czterema grupami, a fundacja obejmuje ponad 50-cioro dzieci. Zawodnicy pochodzą z Krobi, Gostynia i okolicznych wiosek.  – W przeciągu zaledwie 16 miesięcy działalności  osiągnęliśmy wiele, to jednak nie upoważnia nas do spoczęcia na laurach. Przeciwnie, powoduje ciągłe podnoszenie poprzeczki. Plany mamy duże, ale na ich realizację musimy jeszcze poczekać – mówi Łukasz Kaczmarek, prezes zarządu KA 4 resPect. – W tej chwili otrzymujemy najcenniejszą  nagrodę – uśmiechy!

ka4respect-logo150px

BIAŁY to symbol czystości, niewinności, bezpieczeństwa, kojarzony jest z prawdomównością, prostotą, dobrem i poczuciem wolności. Podstawowe przesłanie bieli brzmi: zróbcie mi miejsce, abym mógł zacząć działać, pokazać swoje ogromne możliwości i to jakim jestem doskonałym. Stwórzcie mi przestrzeń i obdarujcie mnie wolnością, abym mógł zebrać jak najwięcej .

CZERWIEŃ symbolizuje działanie, przygodę, energię, miłość, pasję, wigor i silę. Kojarzony z życiem, energią, żywiołowością i agresją działa pobudzająco jak płachta na przysłowiowego byka i w podobny sposób porusza innych, zachęcając ich do akcji.

ŻÓŁTY symbolizuje radość, ciepło, słońce, pogodę i optymizm. Życiodajne ciepło otulające ziemię powoduje rozwój i dojrzewanie, a także potrzeb podzielenia się radością z innymi.

CZARNY – to symbol władzy, mocy, trwałości i wytrzymałości, inteligencji i elegancji. W Chinach czerń jest kolorem małych chłopców i szczęścia.

Nasi przyjaciele